Gå direkt till sidans innehåll

2019-11-25

Kommunfullmäktige 25 november

Måndagen den 25 november klockan 18:30 samman­träder Järfällas kommun­full­mäktige i kom­mun­huset i Jakobs­berg.

Bland ärendena

  • Egenavgifter och priser för den enskilde inom äldrenämndens och socialnämndens verksamhetsområden
  • Aktualisering av taxor inom miljö- och bygglovsnämndens och tekniska nämndens verksamhetsområden
  • Avkastningskrav Järfällahus AB för 2020
  • Motioner
  • Valärenden - fyllnadsval och entlediganden
  • Interpellationer och frågor

Läs handlingarna inför mötet

Följ mötet via webblänk

Upp