Innehåll

Kommun­fullmäktige den 11 januari

Måndagen den 11 januari klockan 18:30 samman­träder Järfällas kommun­full­mäktige. Mötet sker digitalt och du kan se det i direktsändning via webben.

Bild från kommunfullmäktige i Järfälla den 11 maj i Järfällasalen i kommunhuset.

Bild från kommunfullmäktige i Järfälla den 11 maj i Järfällasalen i kommunhuset.

Bland ärendena

 • Järfällaförslaget - e-förslag i området dialog med
  invånarna i Järfälla kommun.
 • Marköverlåtelseavtal för Veddesta etapp III –
  multisportarena, bostäder och kontor.
 • Markanvisningsavtal med Tricoreal, del av
  fastigheten Veddesta 2:2.
 • Igångsättningsbeslut nytt äldreboende i Viksjö.
 • Partistöd 2021.
 • Motioner
 • Interpellationer och frågor

Läs handlingarna inför mötet

Följ mötet via webblänk

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp