Innehåll

Kommun­fullmäktige den 14 juni

Måndagen den 14 juni klockan 18:30 samman­träder Järfällas kommun­full­mäktige. Mötet sker digitalt och du kan se det i direktsändning via webben.

Ordförandeklubban i Järfällasalen

Bland ärendena

 • Tilläggsavtal till Stockholmsförhandlingen avseende finansiering och tidplan för utbyggnad av
  tunnelbanan samt tidplan för bostadsåtagandet.
 • Överenskommelse med JM AB om exploatering med överlåtelse av mark i Barkarbystaden III, kvarter 16.
 • Om- och tillbyggnad av skola och rivning av bostadshus, Barkarbyskolan.
 • Detaljplan för Jakobsbergs centrum, inkl. medborgar- och kommunhus, delrapportering
  under planeringsfasen.
 • Järfällahus AB:s avsikt att försälja fastigheten Jakobsberg 18:13 till Brf Hårsta backe, samt
  bildande av dotterbolag och godkännande av bolagsordning.
 • Motioner.
 • Interpellationer och frågor.

Läs handlingarna inför mötet

Följ mötet via webblänk

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp