Innehåll

Kommun­fullmäktige den 20 juni

Måndagen den 20 juni klockan 18:30 samman­träder Järfällas kommun­full­mäktige i Jakobsberg. Du kan följa det i direktsändning eller i efterhand här på webbplatsen.

Ordförandeklubban i Järfällasalen

Bland ärendena

  • Marköverlåtelse Ikano Bostadsutveckling, Barkarbystaden III.
  • Marköverlåtelse Gröna skolfastigheter, förskola Tallbohov.
  • Inhyrning äldreboende, avtal med Selhall.
  • Låghusdelen Posthuset.
  • Igångsättningsbeslut grundsärskola högstadium, Källtorpskolan.
  • Biotopskydd Ålsta hage.
  • Klimatanpassningsplan för Järfälla kommun och dess bolag.
  • Omorganisering av Järfälla kommuns näringslivsverksamhet.
  • Motioner.
  • Interpellationer och frågor.

Läs handlingarna inför mötet

Följ mötet via webblänk

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp