Innehåll

Kommun­fullmäktige den 20 september

Måndagen den 20 september klockan 18:30 samman­träder Järfällas kommun­full­mäktige. Mötet sker digitalt och du kan se det i direktsändning via webben.

Ordförandeklubban i Järfällasalen

Bland ärendena

 • Överenskommelse med Hemsö Patienthotell AB om exploatering och överlåtelse av mark, för del av
  fastigheterna Veddesta 2:1 och Veddesta 2:33 inom Veddesta II.
 • Detaljplan för Veddesta II, fastigheten Veddesta 2:33 m.fl, för antagande.
 • Igångsättningsbeslut för tillfällig förskola i Barkarbystaden.
 • Igångsättningsbeslut genom förvärv av ny LSSgruppbostad inom Barkarbystaden III, kvarter 21,
  fastigheten Barkarby 2:63.
 • Järfällahus AB:s avsikt att försälja fastigheten Jakobsberg 18:13 till Brf Hårsta backe, samt
  bildande av dotterbolag och godkännande av bolagsordning, svar på återremiss.
 • Motioner.
 • Interpellationer och frågor.

Läs handlingarna inför mötet

Följ mötet via webblänk

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp