Innehåll

Kommun­fullmäktige den 26 april

Måndagen den 26 april klockan 18:30 samman­träder Järfällas kommun­full­mäktige. Mötet sker digitalt och du kan se det i direktsändning via webben.

Bild från kommunfullmäktige i Järfälla den 11 maj i Järfällasalen i kommunhuset.

Bild från kommunfullmäktige i Järfälla den 11 maj i Järfällasalen i kommunhuset.

Bland ärendena

 • Exploateringsavtal med Björkeby Vårdfastigheter AB.
 • Detaljplan för fastigheterna Björkeby 1:276 och 1:316.
 • Överenskommelse med Botrygg Stockholm Län Norra AB om exploatering med överlåtelse av mark
  inom Barkarbystaden.
 • Överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark med Hemsö Patienthotell AB, inom
  Veddesta.
 • Årsredovisning 2020.
 • Utökning verksamhetsområde för VA inom Stäkets företagspark.
 • Järfällahus AB:s avsikt att försälja fastigheten Jakobsberg 18:17 (kontoret Hårsta Backe) till S.RR
  Holding AB.
 • Motioner.
 • Interpellationer och frågor.

Läs handlingarna inför mötet

Följ mötet via webblänk

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp