Innehåll

Kommun­fullmäktige den 29 november

Måndagen den 29 november klockan 18:30 samman­träder Järfällas kommun­full­mäktige. Du kan följa det i direktsändning eller i efterhand här på webbplatsen.

Ordförandeklubban i Järfällasalen

Bland ärendena

  • Val av styrelse Järfällahus AB.
  • Ändrad valdistriktsindelning i Järfälla kommun 2022.
  • Detaljplan och marköverlåtelse för ny skola på Söderhöjden.
  • Marköverlåtelse och detaljplan Kafferosteriet Jakobsberg.
  • Elektrifieringsstrategi för Järfälla kommun 2022-2024.
  • Partistöd 2022.
  • Mål och budget för Järfälla kommun 2022, inklusive taxor och avgifter.
  • Motioner.
  • Interpellationer och frågor.

Läs handlingarna inför mötet

Följ mötet via webblänk

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp