Innehåll

Kostrekommendation för fisk från Görväln och Säbysjön

Efter en mätning som Stockholms stad har gjort rekommenderar vi nu att du inte äter fisk från Mälaren vid Görväln mer än 2-3 gånger per år. Detta gäller även Säbysjön som Järfälla kommun undersökte i november 2020. Rekommendationerna gäller tills vidare.

– De höga nivåerna av PFAS-ämnen i Mälaren vid bland annat Görväln och i Säbysjön gör att vi behöver den här rekommendationen. De PFAS-ämnen som vi vanligtvis får i oss orsakar inga akuta hälsoproblem, men man vet inte hur de påverkar oss på lång sikt med ständig exponering. Därför behöver de begränsas eller undvikas, säger Emelie Westberg, kemikaliesamordnare på Järfälla kommun.

Vad är PFAS och PFOS?

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet på grund av sina speciella kemiska egenskaper. PFOS är det ämne i PFAS-gruppen som förekommer i högst halt i fisk.

Ät fisk från Görväln och Säbysjön max 2–3 gånger per år

För Görväln och Säbysjön rekommenderas allmänheten att inte äta egenfångad fisk oftare än 2-3 gånger per år. Detta råd motsvarar den nationella rekommendation som Livsmedelsverket ger för barn upp till 18 år, den som vill bli gravid i framtiden, gravida och ammande när det gäller fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB, exempelvis strömming och Östersjölax.

Järfälla kommun har mätt halter av PFOS i abborre från Säbysjön som fiskats i september 2020. Den högsta halten PFOS i de analyserade abborrarna (16,4 mikrogram per kilo) överskrider miljökvalitetsnormen för PFOS på 9,1 mikrogram per kilo. Det hälsobaserade riktvärde som 2020 togs fram av EFSA har legat till grund för våra beräkningar. Riktvärdet för intag av PFAS är 4,4 nanogram per kilo per vecka och skyddar mot hälsoeffekter hos män, kvinnor och barn.

Läs mer om PFAS på Livsmedelsverkets webbsida

Karta över den berörda delen av Mälaren

Den röda markeringen visar att den nya kostrekommendationen för egenfångad fisk, för Järfällas del, gäller från södra kommungränsen vid Hässelby hela vägen upp till Kallhäll. Även fisk från Säbysjön ska maximalt ätas två till tre gånger per år.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp