Innehåll

KTH undersöker resandet i Barkarbystaden

Mellan januari och mars genomför Kungliga Tekniska högskolan (KTH) en studie om hur det dagliga resandet påverkar vardagslivet för boende i Barkarbystaden.

Studiens målsättningen är att bidra till kunskap för att tydligare kunna konkretisera social hållbarhet i den regionala planeringen. Att KTH väljer att titta på just Barkarbystaden, som är ett av Europas största utbyggnadsområden, faller sig naturligt. Här pågår unika satsningar på infrastruktur för att möta framtidens krav på transporter. I takt med att den nya stadsmiljön växer fram testas också nya lösningar som självkörande bussar och BRT-linjer i skarpt läge mitt i den växande staden. För Järfälla är det en viktig del i kommunens ambition att skapa en modern och hållbar stad som möter invånarnas behov.

Studien genomförs med djupintervjuer och fokuserar på människor tankar och känslor, en metod som inte använts i liknande studier tidigare. Förhoppningsvis kan det bidra med ett nytt perspektiv på vilka faktorer som påverkar det vardagliga resandet och ge ytterligare ett kunskap till arbetet med resande och stadsutveckling.

Läs mer om studien på KTH:s hemsida.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp