Innehåll

Ledarskapstränade förskollärare gynnar barnen

I Järfälla vässar vi våra förskollärare i ledarskap. Utbildningen syftar till att höja kvaliteten på utbildningen i förskolan. Ledarskap inom förskolan innebär bland annat att leda arbetslag och kom­municera på ett framgångsrikt sätt.

Förskollärare har utbildning

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd med både en del eget arbete, men också arbete i grupp.

Utbildningen har varit framgångsrik och det planeras för en ny utbildningsomgång till hösten och då för hela 80 förskollärare.

Bra ledarskap gynnar barnen

— Ju fler förskollärare som går ledar­skapsutbildningen desto bättre. Då har alla samma kunskap och verktyg när det gäller till exem­pel kommunikation. Det skapar en tydlighet i under­visningen och team arbetar mer effektivt tillsammans, vilket förstås gynnar barnen i slutändan, säger Birgitta Andrén, verksamhetschef för förskolan i Järfälla kommun.

Självinsikt och större medvetenhet

Dimitra Galaktiou och Serina Isaks­son från Kopparvägens förskola, började sin anställning i kommunen samtidigt och har genom­gått utbildningen.

— Mitt sätt att kommunicera har ändrats och det har gjort att jag lättare kan leda sakliga diskussioner där uppdraget hela tiden är i fokus. Vår reflektionstid i arbetslaget har blivit mer effektiv och uppdragsin­riktad, tycker Serina.

— Ja, det är verkligen varit en form av personlig utveckling som har gjort mig mer medveten som ledare på många sätt, till exempel har jag fått en insikt i vilka personlighets­typer mina kollegor har och hur jag kan kommunicera med dem på ett bättre sätt, poängterar Dimitra.

Charlotte Griffon är rektor på Ulvsättra förskolor, där Kopparvägens och Bolinders förskola ingår och hon ser goda resultat av utbildningen i sin verksamhet.

— Min upplevelse som rektor är att förskollärarna som gått utbildningen verkligen har fått fler verktyg att använda sig av i diskussioner och beslutstagande på förskolan. Jag ser att diskussionerna och de fattade besluten är grundade i professionen och inte utifrån det egna tyckandet, säger Charlotte

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp