Innehåll

Lek för alla i Kyrkparken

Kyrkparken i Barkarby har fått en ny härlig lekplats! Det är en Lek för alla-lekplats och särskilt utformad för barn och ungdomar med extra behov.

Oavsett förutsättningar ska du kunna känna dig trygg och ha möjlighet att utforska lekplatsen på ett självständigt sätt. Här finns utrymme både för lite vildare aktivitet och för att hitta lugn och ro.

Naturtema och sagofigurer

Lekplatsen har naturtema och är uppdelad i fyra rum: Höjden, Gläntan, Havet och Stranden. I varje rum finns en fantasifigur som välkomnar dig. Specialpedagoger från Järfällas skolor, Naturskyddsföreningen i Järfälla, Friluftsfrämjandet i Järfälla och lekplatsens närmsta granne, Svenska kyrkan i Järfälla, har hjälpt till med innehållet och utformningen av de olika rummen på lekplatsen.

Här finns gott om bänkar för dig som vill äta picknick och två fina grillar för dig som vill stanna länge.

Gestaltning

Lekplatsen är gestaltad för både aktiva och passiva barn. På flera platser finns utrymmen för barn som inte aktivt vill delta i leken, utan vill iaktta på håll. Det finns till exempel möjlighet att ligga i en hängmatta, sitta på en sten och filosofera eller smyga i ett buskage.

Materialen på lekplatsen har valts för att hålla över tid. Det gäller både lekredskap och ytbeläggningar. Vi har valt med omsorg och satsat på färre men högkvalitativa lekobjekt och långsiktigt hållbara material som natursten. Färgskalan är baserad på naturens kulörer och naturmaterial.

Ekosystemet präglar utformningen. Vattnet från duscharna leds bort från lekplatsen till en liten damm, som har potential att bli livsmiljö för groddjur. Valet av växter stärker den biologiska mångfalden, gynnar pollinatörer och erbjuder en variation i frö- och fruktsättning.

Om fantasifigurerna

Fantasifigurerna, Lillyhav, Snäcki, Iggi och Bubobergis är gjorda i samma storlek som ett förskolebarn. Som barn ska man kunna gå fram och kram eller klappa på de runda magarna.

Inspirationen till figurerna har varit olika djur som har sina boplatser i det tema som respektive rum har. Figurerna är målade i den färg som knyter an till aktiviteten som du hittar i respektive rum. Figurerna kan hjälpa dig att känna igen vilket rum du är i.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp