Innehåll

Mål och budget 2022

Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Emma Feldman är kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Järfälla ska vara en trygg och attraktiv inflyttningskommun. Kommunfullmäktiges beslut om Mål och budget för 2022 den 29 november innebär bland annat fortsatt fokus på trygghetsarbetet, höjd elevpeng och förstärkningar inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige i Järfälla har beslutat om mål och budget för 2022-2024. Det övergripande målet om Järfälla som en attraktiv inflyttningskommun ligger fast, precis som fokusområdena Trygghet, God välfärd och Hållbar utveckling. Dessutom läggs stor vikt vid effektivitets- och kvalitetsförbättringar i kommunens verksamheter, med utgångspunkt i en långsiktig och hållbar ekonomi.

Ett prioriterat område är tryggheten för invånare, besökare och företagare i Järfälla där ambitionen för 2022 bland annat är få till fler områden med tillstånd för ordningsvakter, mer kameraövervakning, fortsatt satsning på ordningsvakter i Jakobsberg, mobila väktare och trygghetsnummer. Dessutom fortsätter arbetet mot bidragsfusk.

– Kommunens ekonomi är idag mycket välskött och ansvarfull och därför är det extra glädjande att vi kan leverera en budget som innebär att Järfällaborna får behålla en större del av sina intjänade medel. Vi ska inte beskatta järfällaborna mer än nödvändigt och med en skattesänkning om 16 öre så får Järfällaborna större frihet att själva bestämma över hur de vill använda sina pengar. Utöver detta gör vi omfattande satsningar på att öka tryggheten och jag är stolt över att vi kan presentera en ansvarsfull budget med ett gott överskott och samtidigt satsar på det som är viktigast för våra invånare, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Även skolan fortsätter att vara en högt prioriterad fråga, precis som äldreomsorgen. Inom skolan höjs till exempel elevpengen, och inom äldreomsorgen fortsätter bland annat arbetet med välfärdsteknik, och en ny seniorträff skapas i Jakobsberg.

Arbetet förstärks också när det gäller SFI och vuxenutbildning så att så många som möjligt ska komma i arbete och bli självförsörjande.

I kommande nyhetsartiklar här på jarfalla.se kan du läsa mer huvuddelarna i Mål och budget 2022.

Här kan du läsa Alliansens Mål och budget 2022 i sin helhet.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp