Gå direkt till sidans innehåll

2019-06-05

Mål och budget i Järfälla 2020

Ordning i ekonomin och en budget i balans med prioriteringar inom bland annat skola, hemtjänst och trygghetsarbete, det är delar av innehållet i Mål och budget för 2020 som kommunstyrelsen i Järfälla beslutade om den 3 juni.

En tydlig prioritering av skolan ska bidra till att målen om bättre resultat och studiero uppfylls. Istället för riktade satsningar förstärks skolpengen vilket gör att varje rektor eller skolledare kan prioritera de insatser den bedömer behövs mest för att nå målen.

– Detta är en budget där vi väljer att prioritera verksamheterna i så stor utsträckning som möjligt. Genom att minska administrationen kan vi höja pengen till skolans verksamhet vilket också är Alliansens mest prioriterade fråga och vi kan samtidigt höja ersättningen till hemtjänstutförarna, vilket inte har gjorts på många år, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ny budgetprocess

Järfälla kommun gör om processen kring budgetarbetet och beslutar från och med 2019 om kommande års budget redan i juni. Detta för att verksamheterna i god tid ska känna till budgetförutsättningarna för kommande år och ha hösten på sig för verksamhetsplanering och arbete med en detaljerad budget.

Beslut om Mål och budget 2020 tas slutgiltigt i kommunfullmäktige den 17 juni.

Här kan du ta del av ärendehandlingarna för Mål och budget 2020 från kommunstyrelsen den 3 juni.

Upp