Innehåll

Minimal miljöpåverkan och logistiska fördelar – snart byggstart för kafferosteriet i Järfälla

Det börjar bli dags att sätta spaden i marken för Arvid Nordquists nya kafferosteri i Jakobsberg. Satsningen beräknas stå klar 2025 och innebär cirka 200 nya arbetstillfällen i kommunen.

– Projektet är en del av Järfälla kommuns pågående satsningar för att utveckla Jakobsbergs centrala delar i samverkan med näringslivet, säger Linda Karlsson, projektledare i kommunen.

Med den nya anläggningen kan kommunen förvänta sig att stads- och företagskärnan i Jakobsberg fortsätter att växa, något som gynnar företagsklimatet i hela kommunen.

Peter Dannqvist, Supply Chain Director på Arvid Nordquist.

Peter Dannqvist, Supply Chain Director på Arvid Nordquist.

Många fördelar med etablering i Järfälla

Peter Dannqvist, Supply Chain Director på Arvid Nordquist, ser fram emot det nya kafferosteriet – en viktig pusselbit som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

– Vi vill bygga ett modernt, effektivt och resurssnålt kafferosteri som ger minimal miljöpåverkan och bidrar till en hållbar kaffekonsumtion, säger han.

– Det geografiska läget i Jakobsberg förenar möjligheten till en industrietablering med goda kommunikationer för alla våra medarbetare. Vi har redan från början fått ett positivt bemötande från både tjänstemän och politiker i Järfälla.

Vilka logistiska fördelar ser ni med att etablera er i Järfälla?

– Placeringen utmed E18 är en stor fördel för våra in- och uttransporter. Vi får våra kaffebönor från hamnen i Gävle, via tåg till Rosersberg och sedan vidare med lastbil.

– Transporterna ut i landet blir mer effektiva när vi utgår från Järfälla. Och genom att vara kvar i Stockholmsområdet behåller vi närheten till många stora kunder.

Var är ni i processen just nu?

– Vi jobbar intensivt med våra underleverantörer för att detaljspecificera utformningen av fabriken. Vi gör vårt yttersta för att minimera miljö- och klimatpåverkan.

Under sommaren 2022 tas det första spadtaget i arbetet med att bygga det nya kafferosteriet och 2025 beräknas verksamheten vara igång.

– Med den här etableringen skapar vi nya arbetstillfällen, goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och förhoppningsvis en känsla av stolthet för verksamheten. Vi hoppas kunna bidra till Järfällas utveckling, säger Peter Dannqvist.

Arvid Nordquists nya kafferosteri - vy från söder

Arvid Nordquists nya kafferosteri - vy från söder, rondellen.

Arvid Nordquists nya kafferosteri - vy från sydväst

Arvid Nordquists nya kafferosteri - vy från sydväst

Arvid Nordquists nya kafferosteri - vy från E18

Arvid Nordquists nya kafferosteri - vy från E18

Mer om nya kafferosteriet

Det är på fastigheterna Jakobsberg 18:19 och delar av Jakobsberg 18:1, mellan Gamla Enköpingsvägen och E18, söder om Värmevägen, som anläggningen med kafferosteri, tillhörande lager och kontor kommer att ligga.

Under sommaren 2022 tas det första spadtaget i arbetet med att bygga det nya kafferosteriet och 2025 beräknas verksamheten vara igång. Kommunens entreprenör har nyligen påbörjat markförberedande arbeten. Enköpingsvägen ska smalnas av, gång- och cykelvägar och ledningar flyttas samt nya träd planteras.

Bedömningen är att projektet kommer att skapa omkring 200 arbetstillfällen och därmed ge många positiva effekter för både kommunen, företagare och Järfällabor för en lång tid framöver.

Gångavståndet är endast 700 meter till kollektivtrafik vid stationen i Jakobsberg och service och handel i centrum finns ännu närmare. Med anläggningen kan kommunen förvänta sig att stads- och företagskärnan i Jakobsberg fortsätter att växa.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för området som omfattar cirka 2,5 hektar inleddes 2018. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i november 2021, och den vann laga kraft den 24 december 2021.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp