Innehåll

Mitti uppmärksammar Järfällas arbete mot hedersrelaterat våld

I förra veckan gjordes ett reportage i Mitti om Järfällas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Framförallt fanns ett intresse för hur vi arbetar med kompetensutveckling inom området i våra förskolor. I sommar gör Järfälla även en informationsinsats riktat till barn för att bland annat motverka våld och bortgifte.

Att tidigt sätta in resurser i verksamheterna är en del av Järfällamodellen - kommunens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Järfällamodellen skapades bland annat för att förskolelärare, fältarbetare och utredande socialsekreterare behövde arbeta för att förebygga hedersrelaterat våld i ett tidigare skede. Sedan 2022 har Socialförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen samarbetat för att tidigt upptäcka våldsutsatthet och begränsande hedersnormer.

- Vi möter målgruppen och arbetar förebyggande på flera olika nivåer. Förskolan är en viktig aktör, eftersom de kan vara den första samhällsinsatsen som en familj möter i Sverige, säger Malin Tilling, samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningen börjar med att alla medarbetare går en webbkurs för att få en gemensam kunskapsgrund, därefter får varje skola två gruppföreläsningar. Det ingår även att skolorna får ett personligt stöd i att ta fram rutiner och arbetssätt, bland annat för att tidigt se tecken på hedersvåld. Än så länge har responsen varit positiv och utbildningarna kommer att fortgå under hösten. Hittills har fem förskolor i kommunen gått utbildningen. I höst kommer även rektorer i förskolan att erbjudas en särskild utbildning.

Porträttbild av Malin Tilling

Malin Tilling, samordnare för hedersrelaterat våld och förtryck.

Sommarlovskampanj om bortförande av barn

Just nu pågår även en informationsinsats om att skolorna har extra fokus på bortgifte, könsstympning och så kallade omvändelseförsök av HBTQI-personer.

– Det finns inte jättemycket forskning, men vår erfarenhet säger att barn, unga och unga vuxna i en hederskontext riskerar att föras utomlands och utsättas för våld, just i samband med längre ledigheter. Därför gör vi en satsning för att barn och unga ska vända sig till en vuxen de litar på, säger Malin.

Insatsen handlar om att barn och unga ska veta om sina rättigheter, samt vart de kan vända sig för stöd. Främst riktar sig informationen till skolor, där affischer och annat material delas ut till personalen. Utöver det sker även annan kommunikation riktad till alla Järfällabor i form av affischering på offentliga ytor och information i våra digitala kanaler.

Läs hela artikeln i Mitti här

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp