Innehåll

Möt Eco Scandic – cleantechföretaget i Kallhäll som byggt sin affärsmodell på cirkularitet

Sedan ett par år ligger en filial till finskägda Eco Scandic på Skarprättarvägen i Kallhäll. Det har inte gått näringslivsenheten förbi, så vi fick till en kort pratstund med Sverigeansvarige Elmeri Mustaniemi.

Vilka är Eco Scandic?

Vi är ett finskt cleantechföretag som grundades 2015 och som återvinner de köldmedier som finns i bland annat kylaggregat och värmepumpar. Dessa köldmedier är potenta växthusgaser, så genom att återvinna dem och regenerera ämnet så bidrar vi till att motverka klimatförändringen.

Det låter som helt rätt i tiden. Men vilka är era kunder?

Vi jobbar framför allt mot grossister och serviceleverantörer inom kyl- och värmebranscherna. Slutkunderna kan vara exempelvis energiföretag, datahallar, butiker, sjukhus och biltillverkare.

Varför valde ni att etablera Sverigefilialen i just Kallhäll?

Eftersom själva återvinningen sker i Finland så behövde vi en insamlingshub som låg bra till geografiskt när vi valde att expandera till Sverige. Logistiskt sett så är läget perfekt, med närhet både till E18 och E4, Arlanda och hamnar. Vi är ensamma om vår verksamhet i Norden, så vi måste ligga bra till. Och dessutom så är Kallhäll jättefint, och vi hade tur och hittade en perfekt lokal! Så expansionen blev väldigt lyckad.

Roligt att höra! Eco Scandic har ju en alltigenom cirkulär affärsmodell, något som nu blir allt vanligare. Har synen på cirkularitet i näringslivet ändrats något de senaste åren?

Det har den definitivt. När vi började jobba i Sverige fanns ett stort motstånd, vilket gjorde att Sverige stack ut, i en global kontext. Men det har förändrats markant på bara några år, det verkar som att synen på betydelsen av effektiv resursanvändning har landat även här nu.

Ok, så vad händer nu? Hur ser framtiden ut för branschen?

Det händer mycket i branschen. Vi är på väg att inleda en rad nya spännande samarbeten, och jag tror att vi inom kort kommer att ha en ordentlig infrastruktur på plats för den här formen av återvinning!

 

Vi tackar Elmeri för pratstunden och räknar med att höras snart igen!

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp