Innehåll

Mycket stor risk för brand

Risken för skogsbrand i vårt område är just nu stor efter en varm och torr period. Varje år startar tusentals onödiga bränder, många av människan själv. Vi har alla ett eget ansvar för att bränder inte ska uppstå.

Just nu är det stor eller mycket stor brandrisk i vårt område då elden lätt kan sprida sig i skogsmark. Var extra försiktig vid eldning utomhus och var även uppmärksam på eventuella eldningsförbud.

Håll koll på brandrisken med hjälp av app

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tipsar om appen Brandrisk ute där du får ett bra stöd vid eldning och grillning utomhus. Där kan du ta del av aktuella brandrisker och eventuella eldningsförbud i det område du befinner dig för tillfället.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om appen och ladda ner den.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att minska antalet onödiga bränder i skog och mark!

Hand som håller i en telefon med appen Brandrisk ute öppen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp