Innehåll

När ett barn omhändertas enligt LVU

I dagarna omnämns kommunen i ett inslag om socialtjänsten i SVT:s Dokument Inifrån. Järfälla kommun tar arbetet med barn och unga på största allvar och vårt arbete ska tåla att granskas av media. Inom socialtjänsten arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov. De ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.

Alla barn i Sverige har rätt att växa upp tryggt och säkert och få det skydd och stöd som de behöver. Det är i första hand vårdnadshavarna som ansvarar för det, och de kan få mycket stöd av samhället.

Den hjälp som socialtjänsten erbjuder familjer är mestadels frivillig och genomförs i samarbete med familjerna. Familjer som har mycket konflikter kan till exempel få träffa en person som är bra på att hjälpa familjer att lösa sådana problem. Föräldrar kan få stöd i sin föräldraroll genom samtal. För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation.

Tyvärr förekommer det situationer där ett barn behöver omhändertas för att det av någon anledning far illa och socialtjänsten och vårdnadshavare inte är överens om barnets bästa. Detta görs alltid med stöd av Lagen med särskilda bestämmelser för barn och unga, LVU, och alltid med barnets bästa i fokus. Beslutet om att ett barn ska omhändertas tas alltid i en domstol. Vid akuta fall kan socialtjänsten göra ett omedelbart omhändertagande, men en domstol bedömer alltid i efterhand om kommunen gjort rätt.

Tre krav måste vara uppfyllda för att domstolen ska få besluta om omhändertagande:

  • Problemen har anknytning till barnets hemmiljö eller till barnets eget beteende.
  • Problemen innebär påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas.
  • Det som barnet behöver kan inte genomföras på frivillig väg.

Medias roll och hur kommunen svarar

När media hör av sig med frågor om ett enskilt ärende väljer Järfälla kommun alltid att avböja kommentarer om just det enskilda ärendet. Socialtjänsten har tystnadsplikt och därför väljer vi att bara kommentera generellt kring våra arbetssätt. Av den anledningen kan rapporteringen bli ensidig, men som offentlig verksamhet ska vi tåla att granskas och det är bra att så görs. Det finns också en tillsynsmyndighet, Inspektionen för vård och omsorg som granskar socialtjänstens arbete.

Mer information om LVU

Socialstyrelsens information om omhändertagande av barn enligt LVU (Socialstyrelsen)

Omhändertaganden av barn enligt LVU på arabiska (العربية)

Omhändertaganden av barn enligt LVU på engelska (English)

Socialstyrelsens frågor och svar om LVU

Så arbetar Järfälla kommuns socialtjänst med LVU

 

Om du undrar något om Järfällas arbete med LVU

Här kan du hitta kontaktuppgifter till Järfälla kommun.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp