Innehåll

Naturvårdsåtgärder vid Säby gård

Under den här vintersäsongen genomför vi ett antal åtgärder för att ta hand om naturen kring och söder om Säby gård.

Landskapet kring Säby gård är ett gammalt kulturlandskap. Ett rikt landskap med mycket av det bästa som naturen har att erbjuda i form av djurliv, träd, växter och betesmarker. Just nu arbetar vi för att bevara och skydda dessa värdefulla arter och platser.

Vi kommer under den vintern och inpå våren att göra selektiva nedtagningar av olika träd. Det gör vi för att till exempel ekar och tallar ska få ordentligt med sol och utrymme så att de kan bli riktigt gamla.

Vissa träd kommer att tas ner helt och andra kommer att tas ner till höga stubbar. Dessa högstubbar är mycket nyttiga för bland annat insekter och svampar.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp