Innehåll

Nu är Järfälla blåljuscertifierade

Järfälla kommun är nu godkända enligt Blåljuskollen. Det innebär att Järfälla har kvalitetssäkrade processer för att skapa och uppdatera geodata till ambulans, räddningstjänst och polis.

Blåljuskollen är en checklista för Sveriges kommuner som är framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för blåljusaktörerna. Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som blåljusaktörer behöver för att hitta rätt. För blåljusaktörer, så som polis, ambulans eller räddningstjänst, är kartan ett viktigt arbetsredskap. När de rycker ut är det viktigt att de har tillgång till korrekta kartor med uppdaterad information så att de snabbt hittar till rätt plats.

– Att Järfälla kommun nu är godkända enligt Blåljuskollen är väldigt positivt för Järfällaborna. Ytterst handlar det ju om kommunen kvalitetssäkrar sina geodataprocesser så att blåljuspersonalen så snabbt och enkelt som möjligt hittar till rätt plats, vilket ökar möjligheten att rädda liv, egendom och miljö, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

För Sveriges blåljusaktörer är kartan ett viktigt arbetsredskap. Karta och positionering används både hos larmcentral och i utryckningsfordon för att snabbt komma till den plats där hjälpinsats krävs. Vid en nödsituation är det mycket viktigt att stödsystem fungerar och visar rätt information.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp