Innehåll

Nu blir idéer till verklighet i Barkarby/Skälby

Vi fick in många bra förslag för en mer aktiv och hälsosam miljö i Barkarby/Skälby. Nu är omröstningen avslutad och de två förslagen som kommer att genomföras är ”Hälsans stig” och ett utegym i Vålberga!

Solrosor i Järfälla.

Flest röster fick förslaget om ett utegym i Vålberga.

Sedan starten av våren har Järfälla kommun drivit Aktiv mobilitetsfond där Järfällabor har engagerat sig för att skapa en mer hälsosam och aktiv miljö i Barkarby/Skälby. Under våren har invånare lämnat in förslag på åtgärder som bidrar till att fler rör på sig i vardagen och på fritiden. Projektet har en budget på 500 000 kr som kommer att fördelas på de två mest populära förslagen. Under hösten inleds arbetet med att förverkliga idéerna.

Förslaget med flest röster: Vålberga utegym
" I Vålbergaområdet finns ett belyst motionsspår. I anslutning till det föreslår jag ett utegym vid Vålbergaparken. Utegymmet kan locka fler än de som nu promenerar och löptränar i området och ger möjlighet till mer allsidig träning av kroppen än enbart löpning/gång. En lämplig placering är i södra ändan av gräsmattan i Vålbergaparken. Då finns det också plats för förskolan som planeras i området."

Förslaget med näst flest röster: Hälsans stig
"Jag tänker mig en kulturstig där medborgare får kombinera kultur, historia och motion medan nyinflyttade får en chans till förankring i området de flyttat till. Stigen har olika stationer där man kan lära sig om området och skapa sociala möten i kombination med rörelse. Det skulle också kunna finnas olika slingor med varierande längd så att stigen anpassas till flera målgrupper.”

Såhär fick vi in förslagen

Inlämningen av åtgärdsförslag gjordes via en digital e-tjänst via kommunens hemsida, samt genom invånardialog och workshops i områdets skolor. Under invånardialogen fick personer som bor och är verksamma i Barkarby/Skälby möjlighet att diskutera åtgärdsförslag med trafikplanerare från kommunen och projektdeltagare från Sweco, KTH och Barkarby Science. Workshoparna i skolorna syftade till att lyfta barnens perspektiv, vilka problem de ser kring att gå och cykla idag och hur det skulle kunna utvecklas och förbättras.

Omröstningen

När förslagsinlämningen var avslutad sammanställdes alla åtgärdsförslag av en grupp på kommunen som konkretiserade och utvärderade förslagen utifrån framtagna kriterier och den uppsatta budgeten. 15 förslag gick sedan vidare till omröstning. Omröstningen pågick till och med den 16 juni, där invånare fick rösta på de fem förslag som de tyckte var bäst och ranka dem i prioriteringsordning.

Så här fördelades poängen

1. Vålberga utegym 246 poäng
2. Hälsans stig 223
3. Utegym Skälbyparken 189
4. Parkour-/hinderbana 157
5. Lekpark 157
6. Frisbee-/discogolfbana 144
7. Klätterväggar 131
8. Färgglada gångbanor 126
9. Cykelpark 107
10. Löparbana 96
11. Pumptrackbana 77
11. Skateboardramper 77
13. Studsmatta i asfalten 69
14. Cykelparkering Orions förskola 41
15. Hopphage på trottoar 30

Mer om Aktiv mobilitetsfond

Aktiv Mobilitetsfond är ett delprojekt inom forskningsprojektet Bikeable City, som nu pågår i Barkarby/Skälby.
Projektet finansieras av Vinnova och verkar för ökad fysisk aktivitet. Studier visar tydligt att Sveriges befolkning rör på sig allt mindre, med ökad risk för fysisk och mental ohälsa. Bikeable City tar ett helhetsgrepp på frågan kring cykelfrämjande åtgärder på stadsdelsnivå. Projektet sammanför vitt skilda professioner och organisationer med ett gemensamt mål; att möjliggöra god folkhälsa, ett hållbart samhälle och en minskad klimatpåverkan. Projektet tar avstamp i fem dellösningar för främjad cykling och aktiv mobilitet; Aktiv mobilitetsfond; Tryggt med teknik, Fysisk aktivitet på recept, Cykeltågsapp för barns skol-och fritidsresor samt Genvägar och träbroar.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp