Innehåll

Nu erbjuds personal inom vård och omsorg vaccin mot covid-19

De äldre på våra äldreboenden har redan fått vaccin. Nu har turen kommit till personer med hemtjänst, och personal inom vård och omsorg som arbetar nära sköra äldre och riskgrupper.

Region Stockholm ansvarar för vaccinationen som inledningsvis har getts till prioriterade grupper med störst risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Medarbetare inom vård och omsorg arbetar med riskgrupper och ingår därför i en prioriterad grupp som får erbjudande om vaccination tidigt. Även personer med hemsjukvård eller hemtjänst med omsorgsinsatser, individer på LSS-boenden och individer med personlig assistent kan nu anmäla intresse för vaccination på sin vårdcentral.

De som är 70 år eller äldre planeras erbjudas vaccin strax efter ovanstående grupper och efter det kommer turen till personer som är under 70 år men har en bakomliggande sjukdom. Tidpunkten för vaccinering styrs av tillgången på vaccin.

Allmänheten kommer erbjudas vaccin under våren

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla personer från 18 år som bor i Sverige att vaccinera sig mot covid-19. Prognosen är att alla hinner få vaccin till midsommar.

På 1177 hittar du mer information om vaccination mot covid-19. Du kan även vända dig till din vårdcentral om du har frågor.

På 1177 hittar du mer information om vaccination mot covid-19

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp