Innehåll

Nu finns ett digitalt stöd för samarbete efter skilsmässa och separation

Järfälla fortsätter att satsa på föräldrar. Genom SES (Samarbete efter skilsmässa) kan du som invånare i Järfälla nu få kostnadsfritt stöd till de förändringar och utmaningar som en skilsmässa och separation innebär.

Det digitala stödet syftar till att ge föräldrar kunskap och verktyg till att bli bättre på att hantera egna utmaningar, förstå och stötta sina barn samt undvika typiska fallgropar i föräldrasamarbetet som kan uppstå i samband med skilsmässa eller separation.

Även den som är anhörig till någon som genomgår en separation eller skilsmässa kan använda verktyget.

 

Läs mer om SES här

Prova SES här

Har du frågor?

Kontakta servicecenter:

08-580 285 00

kontakt@jarfalla.se

 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp