Innehåll

Nu spelar vi in inkommande samtal

För att skydda personal spelar vi nu in alla inkommande samtal till Servicecenter. Ljudfilerna raderas efter 60 minuter.

Från och med den 12 september spelas alla samtal till Servicecenter in. Ljudfilerna raderas efter 60 minuter och endast behörig personal har åtkomst till ljudfilerna. Endast de samtal där det upplevs ett hot mot person eller verksamhet sparas i syfte att lämnas över till polis eller verksamhetschef. Alla hot polisanmäls.

Efter att ljudfilen sparats och lämnats över kommer ljudfilen raderas från kommunens ärende­hanteringssystem.

Syftet med inspelningarna är dels att vid hot kunna lämna ett bra underlag för vidare hantering, ett annat syfte med inspelningarna är för att uppfylla de krav vi har som arbetsgivare, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1993:2) ska arbetsgivaren förebygga och följa upp/dokumentera förekomster av hot och våld för anställda.

Kontakta oss

Hitta kontaktuppgifter till Servicecenter här

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingar inom Servicecenter Pdf, 138.8 kB.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp