Innehåll

Nu startar vi företagens grannsamverkan

Nu startar Järfälla kommun tillsammans med Polisen upp ett brottsförebyggande arbetssätt och en kommunikationskedja för grannsamverkan i våra olika centrumområden.

– Som företagare kommer du kunna skicka och ta emot meddelanden från vårt servicecenter Företag Direkt. Vi ser till att informationen når ut till andra företagare i ditt närområde samt till vår brottsförebyggande verksamhet (och Polisen). Informationen du får i våra utskick kan vara en särskild händelse eller aktivitet som vi vill göra dig uppmärksam på. Det blir en form av grannsamverkan där vi vill skapa ökad gemenskap och tryggare arbetsplatser. Tjänsten kommer däremot inte ta emot brottsanmälningar. Det ska göras direkt till Polisen, säger Leif Nyrén, näringslivsdirektör i kommunen.

– Vi kommer börja med att göra ett utskick till alla företagare och handlare i våra centrumområden med information om hur du anmäler dig till kommunikationsnätverket. Håll utkik i brevlådan eller inkorgen, avslutar Leif.

En aktivitet i Företagens trygghetsforum


Arbetet med företagens grannsamverkan är en aktivitet inom satsningen Företagens trygghetsforum. Företagens trygghetsforum är ett nystartat nätverk och arbetsgrupp bestående av Järfälla kommuns näringslivsenhet, Polisen, Företagarna och representanter från företag i kommunen.

Syftet med nätverket är att samordna frågor och aktiviteter runt trygghet och brottslighet för företagare med målet att skapa ett framgångsrikt företagsklimat i kommunen. Järfälla ska vara en kommun där det ska vara enkelt, tryggt och säkert att etablera och driva företag i.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp