Gå direkt till sidans innehåll

2019-05-08

Nya äldreboenden i Järfälla

En ökande andel äldre i Järfälla gör att kommunen behöver fler äldreboenden. Nu undersöks möjligheten att uppföra tre nya boenden fram till 2030; ett i Viksjö, ett i Skälby eller Veddesta och ett i Barkarbystaden.

Idag finns tio särskilda boenden för äldre i Järfälla med totalt 414 lägenheter. Dessutom finns ett korttidsboende med totalt 15 platser. Det byggs även ett nytt äldreboende med 54 platser i Kallhäll genom ett privat företag där inflyttning är planerad till 2020. Med en ökande andel äldre i Järfälla bedömer kommunen att ytterligare tre nya boenden för äldre behövs fram till och med år 2030.

– Genom förslaget säkerställer vi en trygg och långsiktig tillgång av äldreboende i Järfälla. Järfällas seniorer skall kunna lita på att det finns ett äldreboende när behovet av ett boende uppstår, säger kommunalrådet och äldrenämndens ordförande Lennart Nilsson (KD).

– Att kunna erbjuda platser på äldreboende i olika delar av kommunen är viktigt för mig. Det ska vara möjligt att kunna bo kvar i, eller nära, ett område du tycker om och är rotad i även när du blir äldre, säger kommunstyrelsens ordförande i Järfälla Emma Feldman (M).

Tre nya boenden, tre platser

Kommunstyrelsen i Järfälla ger nu kommunen i uppdrag att titta närmare på tre nya platser för särskilda boenden.

Viksjö, korsningen Skiftesvägen/Hemmansvägen. I en förstudie ska kommunen utreda hur ett särskilt boende kan utformas på tomten Viksjö 2:591. Tomten, som ägs av Järfälla kommun, är sedan länge planlagd för ”allmänt ändamål” vilket gör att ingen ändring i detaljplanen behöver göras så länge det nya boendet uppförs och drivs i kommunal regi. Om beslut fattas om att uppföra boendet är målsättningen att inflyttning sker under 2022.

Skälby eller Veddesta kan bli aktuellt för ett av de tre boendena. I Skälby, närmare bestämt i den nya detaljplanen för Ormbacka B som är under framtagande, finns en privatägd tomt som planeras att användas för ett särskilt boende. Kommunen ska inleda samtal med den privata fastighetsägaren om att hyra lokaler för ett äldreboende på tomten. Ett eventuellt boende i Ormbacka beräknas kunna vara klart för inflyttning 2023/2024. Ett alternativ till boendet i Ormbacka är Veddesta där kommunen sedan tidigare för samtal med företaget Hemsö om att hyra lokaler för ett äldreboende.

I Barkarbystadens tredje etapp finns en tomt avsatt för särskilt boende. Marken ägs av kommunen och ett boende kan uppföras i egen regi eller av en privat fastighetsägare som kan hyra ut till kommunen. Med hänsyn till Barkarbystadsprojektets förutsättningar beräknas inflyttning vara möjlig runt år 2028.

Ärendet om inrättande av utskottet beslutades av Järfällas kommunstyrelse den 23 april.

Sammanträdeshandlingarna för kommunstyrelsen den 23 april 2019.

Upp