Gå direkt till sidans innehåll

Nya bestämmelser om rapportering av farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför kommer det under hösten 2020 nya regler för att anteckna och rapportera farligt avfall i enlighet med den nya avfallsförordningen. Det här berör alla verksamheter i Järfälla där farligt avfall hanteras.

Många verksamheter producerar någon form av farligt avfall som till exempel elektronik, lysrör eller olika färg- och kemikalierester. Dessa verksamheter kan vara allt från fabriker till frisörsalonger, biltvättar, skolor, tandläkare, vårdboenden eller mäklarfirmor. Detta innebär att nästan alla yrkesmässiga verksamheter berörs.

Den 1 augusti 2020 började en utökad anteckningsskyldighet att gälla. Den berör alla yrkesmässiga verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall.

Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Rapportera in till Naturvårdsverket via deras e-tjänst

Vem ska rapportera till avfallsregistret?

De som ska rapportera är alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppstår, som transporterar farligt avfall, som tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet, som mäklar eller handlar med farligt avfall eller som på annat sätt behandlar farligt avfall. Verksamheterna rapporterar genom att lämna sina anteckningar via en e-tjänst hos Naturvårdsverket.

Vad är det som ska antecknas?

För varje typ av farligt avfall ska följande uppgifter antecknas: var avfallet producerats, datum för borttransport, transportsätt, vem som ska transportera bort avfallet, avfallets vikt i kilogram och den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar alternativt lastar om det.

Vad räknas som farligt avfall?

  • Spilloljor, smörjoljor, motoroljor
  • Bekämpningsmedel såsom insektssprayer och ogräsmedel
  • Batterisyra
  • Ammoniak, lut och fotokemikalier
  • Lösningsmedel som lacknafta, t-sprit, bensin och aceton
  • Kosmetik såsom rester av hårfärgningsmedel och nagellack
  • Lysrör och lågenergilampor som innehåller kvicksilver
  • Stickande och skärande material
  • Elektronik som innehåller farliga komponenter

Varför införs ett nytt avfallsregister?

Sverige behöver uppfylla nya krav i EU:s lagstiftning på avfallsområdet. Detta innebär bland annat att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängligt i ett nationellt register.

Statistiken visar att det i Sverige uppstår över två miljoner ton farligt avfall varje år, men statistiken är osäker och uppdateras sällan. Dessutom har tillsynsmyndigheter svårt att följa flödena. Det nya registret gör att Sverige får bättre uppsikt över sitt farliga avfall och det ger bättre förutsättningar för att kontrollera hanteringen.

Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att säkerställa att avfallet slutligen tas om hand på rätt sätt. Det händer fortfarande att farligt avfall dumpas i skog, sjöar och mark där det kan skada människor och miljö.

Mer information

Gå till våra sidor om farligt avfall

Läs mer om rapportering om farligt avfall hos Naturvårdsverket

Se frågor och svar på Naturvårdsverkets webbsida

Rapportera till avfallsregistret (kräver e-legitimation)

Läs mer om farligt avfall i miljö- och bygglovsnämndens faktablad Pdf, 176.5 kB.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp