Innehåll

Nya småhus i Skälby

Franka Bostad AB ska utveckla småhusbebyggelse i området Ormbacka B i södra Järfälla. Kommunens markanvisningstävling är avgjord och Franka står som vinnare i konkurrens med sex andra anbud. Tävlingen avsåg marknära bostäder med äganderätt och bostadsrätt, nära grönområden och den framtida tunnelbanan i Barkarby.

Illustrerad vy över området Ormbacka B, etapp 1

Ormbacka i södra Järfälla ligger i gränsen mellan Skälby och södra Veddesta, en dryg kilometer från den framtida tunnelbaneuppgång i Barkarby. Här planerar Järfälla kommun för marknära bebyggelse bestående av totalt cirka 300 bostäder, omgärdade av ett gammalt kulturlandskap.

– Det här är ett trevligt område med närhet till natur och service. Att vi nu kan gå vidare och utveckla det med kvalitativ småhusbebyggelse känns väldigt bra. Det finns idag en stor efterfrågan på villor och radhus i Järfälla och det är glädjande att vi nu kan ta ännu ett steg för att möta den, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Inom detaljplaneområdet finns, förutom möjlighet till bebyggelse med marknära boende, även plan för förskola/skola samt möjlighet till vård- och omsorgsboende. Det kommer att vara nära till det mesta.

– Småhusbebyggelsen i Ormbacka blir ett bra komplement till den framtida bebyggelsen i Veddesta. Här kommer boende få närhet till kollektivtrafik, handel och arbetsplatser men också förskola, skolor och friluftsliv. Det blir ett mycket attraktivt bostadsområde samtidigt som den befintliga kulturmiljön i området värnas, säger Jonathan Björniden (L), ordförande planutskottet i Järfälla.

Franka vinner markanvisningen

Franka Bostads anbud var det som fick högst poäng i den sammanvägda bedömningen mellan pris och efterlevnad av kvalitetsprogrammet och checklistan. Delar av de planerade radhusen för tanken till växthusen intill. Parkeringen är uppdelad för att minimera utfarter och backning. Områdets utformning ger bra friytor för flerbostadshusen och lekplatsen upplevs som en gemensam kvartersyta. Franka bostads markanvisning omfattar cirka 40 nya bostäder.

– Vi är så glada! Vi ritar och bygger bostäder av hög kvalité, ritade med stor inlevelse och Ormbacka är det perfekta stället att genomföra ett av våra bostadsprojekt på. I våra projekt ska boendekvalitéerna vara självklara och på den här platsen finns fantastiska förutsättningar för just det. Det är bra att Järfälla planerar för ytterligare småhusbebyggelse eftersom efterfrågan är stor på den typen av bostäder och det är roligt att får möjlighet att bygga ett Franka-projekt här, säger Adelina Mehra, projektutvecklingschef på Franka Bostad AB.

Bostäderna inom området Ormbacka B bidrar till att uppfylla kommunens åtagande om bostadsbyggande enligt den så kallade Stockholmsöverenskommelsen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp