Innehåll

Ny e-tjänst för ekonomiskt bistånd

Du som behöver ansöka om ekonomiskt bistånd kan nu göra detta via en e-tjänst här på kommunens webbplats. E-tjänsten gäller ansökan om ekonomiskt bistånd för första gången eller för fortsatt stöd.

Ökad tillgänglighet och rättssäkerhet

Genom att digitalisera ansökningsprocessen ökar tillgängligheten för de medborgare som har tillgång till dator, surfplatta eller smart mobil. Det kommer också finnas möjlighet att göra digital ansökan via en dator i socialtjänstens reception i Kvarnhuset.

Digital ansökan stärker rättssäkerheten eftersom alla uppgifter kommer in och sparas digitalt. E-tjänsten möjliggör även en effektivare handläggningsprocess som frigör tid till det sociala förändringsarbetet. Det ökar möjligheterna att kunna korta vägen till att komma ut i arbete och egen försörjning för många av klienterna.

Läs mer om ekonomiskt bistånd här


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp