Innehåll

Ny förskola i Barkarbystaden

Förskolan ingår i enheten Herresta förskolor, där även två andra förskolor, ”Barken” och ”Parken” ingår, vilka alla är centralt belägna i Barkarbystaden.

Området Barkarbystaden expanderar och det finns ett behov av nya förskolor och skolor.
Vi kommer därför öppna en ny förskola i området. Förskolan som går under namnet Draken kommer att ha plats för drygt 100 barn.

Förskolan ingår i enheten Herresta förskolor, där även två andra förskolor, ”Barken” och ”Parken” ingår, vilka är centralt belägna i Barkarbystaden.

Öppnar upp verksamheten i augusti

Förskolan Draken kommer att öppna upp verksamheten med två avdelningar i augusti 2022 och därefter ytterligare fyra avdelningar under november/december.

Förskolan går dock att söka till redan nu.

Integrerar barn med hörselnedsättningar

Förskolan är integrerad i ett flerfamiljshus, har en egen gård samt närhet till natur.

En av avdelningarna på Draken ska delvis bemannas med tvåspråkig personal, svenska och teckenspråk, för att kunna integrera barn med hörselnedsättning.

Verksamheten utgår från barnens intressen

Förskolan har en miljö som präglas av inbjudande, utmanande och kreativa lärmiljöer där man arbetar projektinriktat utifrån barnens intressen.Verksamhetens innehåll utgår från förskolans läroplan och ett stort fokus kommer att ligga på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, matematik, teknik, lärande för hållbar utveckling och digital kompetens.

Till Drakens hemsida:


Drakens förskola

Förskolan är integrerad i ett flerfamiljshus, har en egen gård samt närhet till natur.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp