Gå direkt till sidans innehåll

Ny gång- och cykelbana längs Byleden

Nu är den 700 meter långa sträckan invigd.
– Jag är väldigt glad över att äntligen officiellt få inviga det nya cykelstråket utmed Byleden, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman. 

Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman klipper ett band och inviger den nya gång- och cykelbanan.

Kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman.

– Den här sträckningen, som är del av det regionala cykelstråket, är viktig för att underlätta cykelpendling och för att säkerställa säkra och trygga gång- och cykelvägar för barn och unga som ska till och från skolan. Det är också en viktig pusselbit i det hälsofrämjande arbetet, säger Emma Feldman.

Några som använder vägen flitigt är elever som går eller cyklar till Björkebyskolan eller Skälbyskolan. Den tidigare smala gång- och cykelvägen är nu 5,5 meter bred och inkluderar en skyddzon som skapar ett säkerhetsavstånd mot biltrafiken.

Det här är en del av pendlingsstråket till Kungsängen och Stockholm. Stråket löper från Kungsängen i norr till Stockholms stadshus via Kallhäll, Jakobsberg, Barkarby, Spånga och Alvik och är totalt cirka 30 kilometer långt.

Järfälla jobbar aktivt för att säkerställa en god standard på kommunens regionala cykelvägar. I och med den här förbättringen närmar vi oss målet att det regionala cykelvägnätet ska vara utbyggt till år 2030. Målet är då att 20 % av resorna sker med cykel. När målet antogs år 2017 låg andelen på 5 % och år 2019 hade den siffran ökat till 9 %.

– Vi är glada att den här delen av det regionala cykelstråket är färdig. Den kommer att bidra till bättre trafiksäkerhet och framkomlighet vilket vi hoppas gör att fler tar sig fram genom att cykla eller promenera, säger Joanna Saber, trafikplanerare Järfälla kommun.

Förbättrad belysning

För alla trafikanters säkerhet och trygghet finns nu också förstärkt belysning längs vägen och vid alla övergångsställen. Belysningen har dubbelarmatur vilket innebär en specifik belysning för gång- och cykelvägen och en för bilvägen.

Joanna Saber, trafikplanerare, och kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman poserar med cyklar vid den nya gång- och cykelbanan.

Joanna Saber, trafikplanerare och Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp