Innehåll

Nytt demens-team inom hemtjänsten ska öka tryggheten för äldre

Den 1 september startar Järfällas kommunala hemtjänst en demensgrupp för boende i Jakobsberg. Arbetet ska bedrivas i projektform. Syftet med gruppen är att kunna ge särskilt stöd och omsorg till personer med demens-/kognitiv sjukdom som bor i eget boende.

Målet är att förbättra kontinuiteten i vården och öka tryggheten hos brukaren. Det i sin tur kan öka förutsättningarna för att brukaren kan acceptera mer stöd i hemmet och möjliggöra för brukaren att bo kvar i sin bostad längre. Demensteamet startas i projektform.

- Vi har påbörjat införandet av detta arbetssätt på våra äldreboenden med gott resultat, och nu inför vi det i hemtjänsten. Detta är en stor förbättring för våra äldre med demensproblematik som bor hemma, och detta kommer också göra det bättre för anhöriga som vårdar sina nära i hemmet, säger äldrenämndens ordförande Lennart Nilsson (KD).

Syftet med projektet är att skapa en arbetsgrupp med gedigen kunskap och praktiska färdigheter att vårda personer med demens och demensliknande sjukdom i ordinärt boende. Undersköterskorna som ingår i teamet har specialistutbildning samt fördjupningsutbildning på Silviahemmet.

- Jag hoppas att vi kan skapa ett arbetssätt som ökar livskvaliteten för personer med demenssjukdom och att de ska känna att de kan vara mer delaktiga och påverka i sin vardag, säger Maud Brantlind, demensvårdsutvecklare i Järfälla kommun.

Om projektet faller väl ut så kommer det att införas för alla brukare med demens som har Järfällas kommunala hemtjänst.

Vill du veta mer?

Kontakta Servicecenter.

Telefon 08-580 285 00 (tonval 1)

E-post kontakt@jarfalla.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp