Gå direkt till sidans innehåll

2019-06-05

Nytt djursjukhus kan ge 150 nya arbetsplatser i Järfälla

Större byggnad i två våningar intill Viksjöleden. Tidig skiss.

Tidig illustration. Bilden visar ett förslag på hur ny bebyggelse kan lokaliseras i området. Ritad av FOJAB arkitekter.

Ett nytt djursjukhus mellan Viksjö och Veddesta med cirka 150 arbetsplatser kan bli aktuellt. Kommunstyrelsen i Järfälla beslutade den 3 juni om ett planuppdrag för området där kommunen i dialog med företaget Evidensia Smådjur AB arbetat fram ett förslag till etablering av ett djursjukhus.

Det nya djursjukhuset innebär ett tillskott av cirka 150 nya arbetsplatser i Järfälla. Förslaget som är framtaget innehåller lokaler för klinisk verksamhet, kontor samt butik i bottenvåningen. Markområdet planeras även rymma en personal- och besöksparkering samt hundrastgård för användning av sjukhusgäster och besökande i området.

– Jag är väldigt glad över den här etableringen som innebär nya arbetstillfällen till Järfälla samtidigt som vi får mer rörelse och trygghet i ett område som idag bara innehåller industrier, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det aktuella området, som ägs av Järfälla kommun, ligger längs Viksjöleden, öster om Kassavägen och är redan ett etablerat verksamhetsområde. Befintlig verksamhet intill utgörs idag huvudsakligen av småindustrier med bland annat bilverkstad, kontor och parkering.

Upp