Innehåll

Nytt nätverk – för ett tryggare Järfälla

Hur kan företagsklimatet i Järfälla bli bättre och tryggare? Jo, genom att arbeta ännu mer tillsammans.

– Det ger oss en möjlighet att verkligen göra något åt situationen, säger butikschef Jan Andersson, engagerad i det nystartade nätverket Företagens trygghetsforum.

Jan Andersson från Elon Barkarby är engagerad i det nya nätverket Företagens Trygghetsforum

Jan Andersson, Elon Barkarby

Företagens trygghetsforum är ett samarbete mellan Polisen, Järfälla kommun, ett tiotal företag, Stiftelsen Tryggare Sverige och Företagarna. Tanken är att öka tryggheten och skapa ett bättre företagsklimat genom ett kontinuerligt samarbete runt trygghets- och brottsfrågor. Ett välkommet initiativ, enligt Jan Andersson, butiskchef på Elon.

”Stötta varandra i vardagen”

Jan Andersson och hans kollegor på Elon i Barkarby utsätts i princip varje vecka för stöld och snatterier. De ser hela tiden över hur de kan arbeta smartare i butiken men det finns en enorm styrka i att gå samman och vara fler, menar han.

– Att samla företagare i ett sådant här nätverk gör det lättare att stötta varandra i vardagen, att komma med tips och råd till varandra.

Jan Andersson har arbetat inom handeln i 20 år och känner många gånger igen signalerna när personer är ute efter att snatta eller stjäla. Upptäcker han personer som agerar misstänkt går han snabbt över till andra, närliggande butiker, och informerar.

– Det handlar om att punktbevaka och följa de här personerna, de vill ju inte bli igenkända.

Workshops och seminarier

Nätverket är än så länge i ett tidigt skede, just nu konkretiserar man och sätter upp strukturer för samarbetet. Det upprättas även en aktivitetsplan för workshops och seminarier framöver.

Till en början kommer det handla en hel del om anmälningsbenägenheten, en fråga som är ständigt aktuell menar Jan Andersson.

– Alla brott som begås behöver finnas med i statistiken för att polisen ska kunna agera och fördela sina resurser rätt. Jag, som handlare, kan inte stå och säga att jag utsätts för snatteri och samtidigt strunta i att anmäla, menar han.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp