Innehåll

Nytt steg för klimatförbättrad asfalt

I samarbete med Peab Asfalt kommer en teststräcka med lignin att asfalteras på Viksjöleden. När det delvis ersätter det oljebaserade bitumen uppnås både miljömässiga och tekniska fördelar.

Lignin är träets naturliga ämne som håller samman fibrerna i trä. Förutom ligninets miljömässiga fördelar kan också en positiv klimateffekt uppstå av att biomassa binds in i asfalten.

Järfälla medverkar därmed till att ta ett steg till mot en mer miljövänlig asfalt. Det är första gången vi beställer asfalt med Inblandad lignin som bindemedel vilket reducerar mängden bitumen som är en fossil oljeprodukt. Lignin är en biprodukt från massaindustrin från till exempel pappersframställningen.

– Vi är glada över att kunna fortsätta att utveckla samarbetet med PEAB Asfalt. Järfälla kommun arbetar på många olika sätt för att kunna reducera utsläppen, det här är en viktig del i det arbetet samtidigt som vi hoppas kunna uppnå tekniska fördelar, säger Marcus Gry (M), ordförande i tekniska nämnden.

Sedan fem år används ECO-Asfalt i Järfälla. I asfaltverket används då förnybart bränsle (bioolja) för torkning och uppvärmning av stenmaterialet (ballasten).

– Eftersom det är den mest energikrävande delen av processen innebar det en positiv utveckling och var då en stor tekniknyhet. Det minskar utsläppen av koldioxid radikalt jämfört med förbränning av fossila bränslen, säger Lars Liljeholm, gatuingenjör på Järfälla kommun.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp