Innehåll

Ny välkomnande torgmiljö i Jakobsberg

Posthusets lågdelar intill den befintliga torgytan.

Järfällahus AB får i uppdrag av kommunfullmäktige att riva låga delar av det så kallade Posthuset i Jakobsberg. Rivningen skapar möjlighet för en ny välkomnande torgmiljö och entré till centrum från tågstationen, med ökad trivsel och trygghet i fokus.

Det är det lägre huset, där en kiosk och kommunens trygghetslokal idag finns, som ska tas bort. Byggnaden gör torgmiljön svår att överblicka vilket gör att många känner oro på platsen. Även glastaket kommer att monteras ned.

– Att vi kan skapa en trygg och trivsam torgmiljö med goda siktlinjer och öppna ytor där människor vill stanna upp och spendera tid är ett viktigt steg i utvecklingen av centrala Jakobsberg. Just den här platsen har tidigare upplevts som otrygg, bland annat på grund av dålig sikt och det känns bra att vi nu på det här sättet kan bidra till ett tryggare Järfälla, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Kommunens trygghetslokal planeras bli kvar i centrum, men exakt var är inte klart.

En annan möjlig åtgärd som ska utredas är möjligheten att korta tunneln från pendeltågsentrén och ha den enda uppgången på centrumsidan i anslutning till gångfartsområdet intill järnvägen. En kortare tunnel skulle också bidra till ökad trivsel i centrum.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp