Innehåll

Ökad risk för konflikter hemma ‑ här finns stöd

Fler än vanligt är hemma nu och det innebär påfrestningar. Risken för bråk och våld ökar när vi är stressade och oroliga för ekonomi, hälsa eller att få ihop vardagen. Men det finns stöd att få.

Om du är utsatt för våld

Kontakta Relationsvåldmottagningen på 08-580 245 50 om du upplever våld eller utsätter andra för våld. Om du är i en akut situation, ring 112.

Stöd för dig som är utsatt för våld

Om du behöver akut hjälp

Kvinnojourer du kan kontakta

Om du är rädd att skada den du älskar

Hjälp vid missbruk och beroende

Om du tror att ett barn far illa

Barn som har det jobbigt i familjen är extra utsatta när de måste stanna hemma från förskola och skola. Om du är orolig för att ett barn inte har det bra, kontakta oss i socialtjänsten. Du behöver inte ha några bevis. Vi tar din oro på allvar och undersöker hur barnet har det. Ring 08-580 285 00 om du har frågor.

Här kan du göra en orosanmälan

Prata med barn om coronaviruset

Det kan vara svårt att veta om ditt barn oroar sig eller hur mycket du ska berätta. Att ni är hemma mycket tillsammans kan också vara påfrestande. Det blir lätt bråk mellan uttråkade syskon.

  • Fråga barnen vad de funderar på och svara på just det. Det räcker långt.
  • Håll dig till fakta och säg bara det du vet. Ofta räcker det med ett kort svar.
  • Gör saker tillsammans: spela spel, rita, klä ut er, baka eller gå ut en stund.
  • Barn gillar att göra saker med oss vuxna – även om de inte nappar direkt.
  • Du är viktig och barnet lyssnar på dig – även om det inte verkar så.

Föräldramottagningen kan stötta

Bris om att prata med barn om coronaviruset

Rädda barnens tips om att prata med barnen

Stödlinjer för föräldrar

Det finns också telefonlinjer du kan ringa för stöd i att vara förälder:

Bris telefon för vuxna

Föräldralinjen Mind

Om din egen oro tar över

  • Prata med andra vuxna om det du oroar dig för.
  • Försök att hålla dig lugn inför barnen.
  • Ta reda på fakta och var källkritisk.
  • Begränsa prat om corona hemma, om du märker att det tar över.
  • Behåll vardagsrutinerna – fortsätt med hushållssysslor och det ni brukar göra.

Röda korsets stödtelefon under coronakrisen


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp