Innehåll

Organiserad utomhusträning kan börja igen

Restriktioner kring organiserad utomhusträning upphävs igen från och med lördagen den 16 januari, för både vuxna och barn. Utomhusanläggningar börjar öppna igen den 18 januari.

Från och med den 16 januari går det bra att bedriva föreningsledd organiserad träning i skog och mark under förutsättning att det kan ske enligt Folkhälsomyndighetens råd. Utomhusanläggningar som tidigare hållits stängda, till exempel isbanan i Barkarbystaden och Järfällavallen A, börjar öppna igen den 18 januari.

Bakgrunden till den nya bedömningen är den något minskade smittspridningen samt den positiva effekten för folkhälsan som träning innebär. Att följa de nationella allmänna råden är fortfarande grundrekommendationen för alla invånare i regionen.

Även om utomhusträning nu bör komma igång, är det fortsatt lika viktigt att hålla avstånd, resa så lite som möjligt och i övrigt följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen.

Gällande idrottsanläggningar för idrott inomhus gäller fortfarande regeringens rekommendation att dessa ska hålla stängda till och med den 24 januari och därefter öppnas.

Läs mer

Idrottsnläggningar och hallar i Järfälla kommun

Folkhälsomyndigheten: Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp