Innehåll

Ormbacka B klart senare än beräknat

Med anledning av att färdigställande av VA, el och gata förskjutits kommer inflyttningen tyvärr att ske senare än först beräknat.

Anledningen till förseningen är att utbyggnaden av allmän plats med djupa ledningsschakter sker samtidigt som exploatörerna har pågående byggnationer. Denna simultana verksamhet på området har påverkat varandra negativt och har krävt mer tid än beräknat.

Utbyggnaden har även påverkats av bland annat mer bergschakt än beräknat samt en arbetsplatsolycka som har gjort att elledningar tillfälligt måste omförläggas.

Inflyttning i området beräknas kunna ske succesivt från och med vecka 7 år 2023 under förutsättning att inget oförutsett händer som till exempel mer bergschakt eller en onormalt tidig vinter.

Om du planerar flytta in i Ormbacka och har frågor kring inflyttningstider, vänligen kontakta din exploatör, mäklare och/eller säljare.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp