Innehåll

Ormbacka B - Statusuppdatering kring pågående byggnation

Utbyggnaden går som planerat med beräknad inflyttning vecka 7 nästa år.

Pågående arbeten

Som tidigare meddelats så kommer inflyttning i området tyvärr ske senare än först beräknat. Anledningen till förseningen är att utbyggnaden av allmän plats sker samtidigt som bostadsexploatörerna har pågående byggnationer. Denna simultana verksamhet på området har krävt mer tid än beräknat. Utbyggnaden har även påverkats av bland annat mer bergschakt än beräknat samt en arbetsplatsolycka som har gjort att elledningar tillfälligt måste omförläggas.

Beräknat inflyttning

I övrigt går utbyggnaden som planerat för beräknad succesiv inflyttning från och med vecka 7 2023 under förutsättning att inget oförutsett händer som till exempel mer bergschakt eller en onormalt tidig vinter. Ett undantag från nyss nämna inflyttningsdatum är 12 bostäder inom Licas fastigheter, längst västerut i området, som beräknas kunna flytta in i december detta år.

Frågor kring inflyttningstider

Om du planerar att flytta in i Ormbacka och har frågor kring inflyttningstider, vänligen kontakta din bostadsexploatör, mäklare och/eller säljare.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp