Innehåll

Planerna för Barkarby sjukhus går vidare

Järfälla kommun tecknar avtal med Hemsö som förvärvar mark för att utveckla Barkarby sjukhus - framtidens sjukhus där modern vård och omsorg blir tillgänglig för boende i hela nordvästra Stockholm. Avtalet innebär att planeringen för Barkarby sjukhus nu kan gå in i ett nytt skede.

– Barkarby sjukhus får ett oslagbart läge mitt i den framväxande stadsmiljön i Barkarby och blir granne med Stockholmsregionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts. 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter och tillgängligheten för patienter, anhöriga och arbetstagare blir fantastisk, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I Hemsös planer ingår:

  • sjukhus med närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård samt öppen- och slutenvårdsrehabilitering
  • familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola
  • äldreboende med ett 60-tal platser
  • trygghetsboende eller annan typ av bostäder

– Nu kan vi fortsätta arbetet med att etablera nära vård i moderna lokaler samt även äldreboende och familjecentral i ett av Stockholms mest attraktiva tillväxtlägen. Planerna på ett nytt sjukhus i Barkarby har pågått några år och det känns mycket bra att vi nu kommit ett steg vidare i processen, säger Anders Lövefors, projektutvecklare på Hemsö.

Hemsö förvärvar marken i två steg. I det första steget planeras för ett äldreboende, familjecentral och bostäder. Under 2022 förvärvas den andra delen av marken där Barkarby sjukhus planeras.

Om avtalet med Hemsö och antagande av detaljplanen Veddesta II

Detaljplanen för Veddesta II, fastigheten Veddesta 2:33 m.fl. som möjliggör Barkarby sjukhus, antogs av kommunfullmäktige i Järfälla, måndagen den 20 september.

Beslut om godkännande av överenskommelse om exploatering och överlåtelse av mark med Hemsö Patienthotell AB, inom Veddesta II, del av fastigheterna Veddesta 2:1 och Veddesta 2:33 togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 20 september.

Barkarby sjukhus. Hemsö planerar för att Barkarby sjukhus ska innehålla närakut, röntgen- och laboratorietjänster, vårdcentral, specialistmottagningar, geriatrisk slutenvård, öppen- och slutenvårdsrehabilitering, familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola samt äldreboende med ett 60-tal platser. (Visionsbild: BSK Arkitekter)

Barkarby sjukhus får ett centralt läge mitt i den framväxande stadsmiljön i Barkarby och blir granne med Stockholmsregionens nya knutpunkt för kollektivtrafik där tunnelbana, buss, pendeltåg, regional- och fjärrtåg möts. 1,4 miljoner invånare kommer att nå det nya sjukhuset inom 30 minuter och tillgängligheten för patienter, anhöriga och arbetstagare blir fantastisk.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp