Gå direkt till sidans innehåll

2020-03-17

Politiska möten skjuts upp

På grund av den senaste tidens utveckling gällande covid-19 har beslut tagits om att flytta nästkommande kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att ställa in fullmäktiges sammanträde den 30 mars 2020. De ärenden som skulle behandlas på detta sammanträde kommer nu istället att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2020.

Kommunstyrelsens ordförande har beslutat att ställa in det extrainsatta kommunstyrelsesammanträdet den 30 mars 2020. De ärenden som skulle behandlas där kommer istället att hanteras på kommunstyrelsens ordinarie sammanträde den 27 april 2020.

Upp