Innehåll

Rapport om att förebygga rekrytering och stötta avhoppare

Nu släpper nordvästkommunernas socialchefer en rapport om att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och utarbeta stöd till avhoppare. Projektet är unikt i sitt slag och bidrar till kunskap om hur kommuner kan förebygga rekrytering och stötta avhoppare.

Idag, fredag den 10 mars, släpps rapporten ”Att förebygga rekrytering till kriminella nätverk och att utarbeta stöd till avhoppare – en projektsammanfattning för kunskaps och verksamhetsutveckling”. Bakom rapporten står Nordvästs styrgrupp bestående av nordvästkommunernas socialchefer.

Rapporten är en sammanfattning av ett ettårigt projekt med uppdraget att bidra till kunskap och verksamhetsutveckling i socialtjänsten i frågan om hur man kan förebygga rekrytering till kriminalitet och utarbeta stöd till avhoppare från kriminella nätverk. Fokus är det sociala arbetets betydelse för processen kring in- och utträde ur kriminella nätverk. Rapporten beskriver relevant kunskapsläge inom området, kartlägger ägarkommunernas nuvarande arbete och behov och tar upp det konkreta utvecklingsarbete som sker ute i kommunerna. Rapporten avslutas med en fjärde del som är summerande och framåtblickande med flera förslag framåt.

Rapporten riktar fokus på vad som kan göras här och nu i nordvästkommunerna. Att försöka bromsa utvecklingen från att gå lika långt som den gjort på vissa håll har varit en av drivkrafterna i förhållande till projektet och förslagen har relevans även för andra områden i Sverige med liknande problem.

– Projektet är unikt i sitt slag och satsningen får anses ligga i framkant med nationella mått mätt. Rapporten visar att det finns många problem och utmaningar. Evidensen kopplad till rådande situation, i en svensk kontext, är nära på obefintlig. Men i stället för att vänta in nationella direktiv och metodguider så finns här en progressivitet att lokalt ta sig an att inhämta kunskap inom ett mycket komplext och för många inom socialtjänsten nytt område och målgrupp, säger Jörgen Larsson, forsknings- och utvecklingsledare, FoU Nordväst.

I rapporten föreslås flera möjliga vägar framåt. Bland annat att:

  • inrätta en specifik enhet för att matcha den nya verkligheten,
  • skapa en gemensam fortbildning,
  • skapa en kommungemensam avhopparverksamhet,
  • skapa ett internt utvecklingsarbete mot de kunskapsbehov som lyfts fram, samt
  • fortsätta arbetet med lovande praktik och etablera chefshandledning.

– Det är vår förhoppning att rapporten kan bidra som källa till kunskap för olika målgrupper såsom praktiker och beslutsfattare, att förslagen tas till vara och kan ligga som grund för fortsatt fokuserat arbete att stävja en för vår tid unik våldssituation som tar unga människors liv, inte bara i nordvästra Stockholms län utan även i andra delar av landet, säger Jörgen Larsson.

För Järfälla kommun är rapporten en viktig del i arbetet med att samla in och bygga ny kunskap. Den är ett bra komplement och ger stöd till att fortsätta det arbete som är påbörjat i kommunen. 

– Rapporten visar på en problematisk samhällsutveckling som kräver nya sätt att arbeta och framförallt att arbetet sker tillsammans med andra samhällsaktörer. Nordvästkommunerna har en lång tradition av att tillsammans utveckla socialtjänsten och framtagandet av denna rapport är ytterligare ett gott exempel, säger Jenny Wilhelmsson, socialdirektör i Järfälla kommun.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet (pdf). Pdf, 4.2 MB.

FoU Nordväst - ett kunskapscentrum för socialtjänsten i nordvästra Stockholms län.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp