Gå direkt till sidans innehåll

2019-10-31

Renovering av avloppsledningar i Barkarby

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Järfälla kommun att utföra ett antal renoveringar av avloppsledningar. Detta kommer att pågå under vecka 45 till och med 49.

För renoveringen används en miljövänlig och schaktfri metod. I korthet kan den beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla. Servisledningar till berörda fastigheter skärs därefter upp med hjälp av fjärrstyrda verktyg. Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under tiden för renoveringen.Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa. Dock kommer begränsad framkomlighet att förekomma.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster är nära den ånga som bildas under renoveringen. Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast.

För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer vi att arbeta stora delar av dygnet. Ett sms som förklarar arbetet likt denna text ska ha skickats ut till de berörda hushållen.

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen eller genom att kontakta Aarsleff Rörteknik.

Upp