Gå direkt till sidans innehåll

2020-09-08

Resona vinner markanvisnings­tävling i Barkarbystaden

Järfälla kommun och Resona Utveckling AB har tecknat avtal om markanvisning för ett kvarter om 27­ 000 kvm BTA i ett mycket centralt läge mitt emot Barkarbystadens tunnelbane­station. Här ska Resona bygga kontor, lokaler för co-working, restaurang, café, bostäder och co-living som tillsammans skapar förutsättning för en livfull och dynamisk stadsmiljö.

Vy från Barkarbystadens tunnelbana på Sveatorget mot Resonas kvarter med co-living-delen och restaurang och café. I kvarteret finns ett stort antal studiolokaler i gatuplan som kan användas till småkontor, butiker och konstnärsateljéer. Det möjliggör att en mångfald av aktörer kan etablera sig i området. (Visionsbild: DinellJohansson och Resona Utveckling AB)

Resona är vinnare i Järfälla kommuns markanvisningstävling för kvarter 11, etapp IV i Barkarbystaden. Här, i ett mycket central och attraktivt läge mittemot Barkarbystadens framtida tunnelbanestation, ska Resona utveckla ett kvarter om totalt 27 000 kvm BTA som innehåller:

  • Kontor/co-working: 4 600 kvm
  • Studiolägenheter: 840 kvm
  • Lokaler för restaurang, kafé, butiker och konstnärsateljéer: 1 400 kvm
  • Bostäder: 15 500 kvm
  • Co-living: 4 100 kvm

– Det här är ett väldigt viktigt kvarter i ett mycket attraktivt och centralt läge mitt emot Barkarbystadens framtida tunnelbanestation. Resonas tävlingsbidrag med kontor, co-working, bostäder, co-living och lokaler för service och butiker svarar på ett väldigt bra sätt upp emot vår vision om att utveckla en dynamisk, livfull, upplevelserik och hållbar stadsmiljö, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

– Vi ser fram emot att få se detta viktiga kvarter växa fram i Barkarbystaden. Resonas förslag blandar bostäder, kultur och företagande på ett intressant sätt och kommer att bidra till en trygg, kreativ och innovativ stadsdel säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad i Järfälla kommun.

Premierande har varit att Resonas tävlingsbidrag skapar ett positivt blickfång i stadsrummet. Kvarterets innehåll och utformning är väl genomtänkt och skickligt bearbetat i proportion, rytm och gestaltning. De olika delarna med bostäder, kontor och co-living får en variation med strama och lekfulla inslag där delarna ges egna identiteter inom en väl sammanhållen och harmonisk helhet.

–Vi är mycket glada över det stora förtroende som Järfälla kommun har givit oss i och med tilldelningen av ett av de mest centrala kvarteren i Barkarbystaden. Det är ett kvitto på Resonas genomförandeförmåga även när det gäller de allra största projekten. Med den fantastiska byrån DinellJohansson kommer vi att skapa ett urbant och livfullt kvarter med flexibilitet att vara attraktivt över lång tid. Jag är också väldigt glad över att vi i Järfälla kommun har hittat en partner som delar vår stora passion för innovation och hållbarhet. Vi har idag en egen prefabfabrik med Sverige mest miljövänliga betongstomme, vi ska nu fortsätta Resonas miljöinnovationsresa och bidra till att bygga en verkligt hållbar stad i Järfälla, säger Sam Giertz, partner på Resona.

Byggstart sker preliminärt Q4 2021.

Avtal om markanvisning för kvarter 11, etapp IV i Barkarbystaden mellan Järfälla kommun och Resona Utveckling AB tecknades fredagen den 4 september 2020.

Co-working-delen i kvarteret skapar en tydlig stadsbild i korsningen mellan Barkarbyvägen och Flygfältsvägen. (Visionsbild: DinellJohansson och Resona Utveckling AB)

Resonas tävlingsbidrag är väl genomtänkt och skickligt bearbetat i proportion, rytm och gestaltning. De olika delarna med bostäder, kontor och co-living får en variation med strama och lekfulla inslag där delarna ges egna identiteter inom en väl sammanhållen och harmonisk helhet. Här länken mellan bostäder och co-living med varierande fasaduttryck som speglar byggnadernas funktion. Co-living-delen får stora balkonger mot torget och parken som skapar en levande stadsbild. (Visionsbild: DinellJohansson och Resona Utveckling AB)

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp