Innehåll

Rökfria utomhusmiljöer - för hälsans skull

Tack vare vår nationella tobakslag slipper barn och vuxna besväras av rök på offentliga platser, till exempel lekplatser. Om du vill sluta röka finns kostnadsfri hjälp att få.

7 av 10 känner till att det är rökfritt på lekplatser dit allmänheten har tillträde. Barns luftvägar är extra känsliga för tobaksrök. Att andas in andras tobaksrök innebär att man riskerar att utsättas för samma skadliga ämnen som personen som röker.

En annan fördel med rökfria miljöer är att rökning blir mindre synligt i samhället, vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning. När färre vuxna röker kan det bidra till att färre ungdomar börjar röka.

Rökförbudet på allmänna platser infördes 2019 och omfattar utöver lekplatser även inhägnade idrottsanläggningar, kollektivtrafiken, offentliga entréer och uteserveringar.

Läs mer om rökfria utomhusmiljöer

I Järfälla kommun arbetar vi förebyggande kring ANDTS (Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spelproblematik), bland unga.

Vill du ha kostnadsfri hjälp att sluta röka?

Besök slutarokalinjen.se, chatta eller ring 020-84 00 00

Läs om att sluta röka på 1177 vårdguiden

Kontakta din vårdcentral eller din företagshälsovård.


Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp