Gå direkt till sidans innehåll

Så arbetar vård- och omsorgspersonalen med anledning av coronaviruset covid-19

Det är många som hör av sig till kommunen med frågor. Här är svar på några av de vanligaste frågorna som servicecenter har fått in.

Besökare med antikroppar

Socialstyrelsen har gett ut Allmänna råd om att besökare som har genomgått covid-19 och bildat antikroppar kan ges möjlighet att besöka ett äldreboende. För att ett besök eventuellt ska kunna möjliggöras ska följande uppfyllas:

  • Tillförlitligt antikroppstest som inte är äldre än sex månader ska uppvisas
  • Besökare är friska och symtomfria
  • Bestämmer tid för besök tillsammans med verksamhetschef, mån-fred dagtid.

Det innebär inte att besökare har rätt till ett besök. Verksamhetschefen bedömer och fattar beslut om ett besök är möjligt och patientsäkert.

Besöken ska i möjligaste mån ske utomhus eller i en för verksamheten lämpligt rum till exempel en gemensamhets lokal där andra boende inte vistas för tillfället. Ambitionen är att besökare inte är eller vistas på enheten eller i lägenheten. Kontakta äldreboendet för att boka tid.

Har personalen på hemtjänsten/boenden testat sig för corona?

Nej. I Sverige testas för närvarande personer som kommer till sjukhus och ska läggas in för vård. Personalen inom Järfällas hemtjänst och äldreboenden har i nuläget inte möjlighet att testas för corona. Kommunen inväntar direktiv från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm när godkända tester finns för vår personal.

Hur arbetar personalen för att motverka smittspridning inom hemtjänsten/boenden?

Inom Järfälla kommuns hemtjänst ska berörd utförare följa de direktiv och rutiner som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm har upprättat för att garantera patientsäkerheten. Personalen ska följa de hygienrutiner som alltid gäller för att förebygga vårdrelaterade infektioner i kommunens verksamheter. Dessa rutiner innebär att personalen tvättar händerna med tvål och vatten, använder arbetskläder, skyddshandskar och skyddsprodukter vid rätt tillfälle.

Hur jobbar vård och omsorg med uppkomna brister i hygienrutiner?

Verksamheten kartlägger vad som brister, till exempel undermålig handtvätt eller hur skyddsutrustning används. Chef eller sjuksköterska pratar med medarbetare om hur kunskapen ser ut och varför man inte handlat enligt gällande rutin. Vid behov erbjuds ytterligare utbildning eller information. Förutom personlig handledning finns också utbildningsmaterial i form av bild- och filmstöd.

Vilken skyddsutrustning använder personalen?

Personalen använder relevant skyddsutrustning beroende på situation. Vid omsorg av personer som inte är smittade så gäller de vanliga hygienrutinerna. Vid omsorg av personer som är smittade så följer personalen de direktiv som är beslutade av Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm.

Vilka är det som använder skyddsutrustningen?

Personalen använder endast skyddsutrustning när de går till brukare som har covid-19 eller som misstänks ha det.

Hur ser kommunen till att det finns tillräckligt med skyddsutrustning?

Kommunen har skapat en helt ny organisation som jobbar med inköp, lager och distribution.

Vilka riktlinjer finns för personal som bär på symtom?


Vi följer Folkhälsomyndighetens uppmaning att alla som känner symtom, till exempel hosta, ont i halsen och feber ska stanna hemma. Efter två dygns symtomfrihet kan personal återgå i arbete.

Vad gäller för besöksstopp på boenden?

Vi följer regeringens beslut om besöksförbud på samtliga boenden i Sverige. Detta är en försiktighetsåtgärd för att i möjligaste mån undvika att få in coronaviruset på äldreboendena. Undantag kommer göras vid extraordinära situationer. Prata med chefen för äldreboendet om du har frågor.

Hur gör jag för att pausa min hemtjänst?

Ta kontakt med din biståndshandläggare som hjälper dig.

Hur gör jag för att ansöka om hemtjänst?

Du ansöker genom att fylla i blanketten nedan och posta den till kommunens äldreenhet. När din ansökan kommit fram kontaktas du av en biståndshandläggare.

Här kan du ladda ner blanketten för ansökan om hemtjänst för dig över 65 år Pdf, 50.7 kB.

Hur gör jag för att ta del av kommunens hjälp att göra inköp?

Vi hjälper dig 70 + som inte har hemtjänst och som inte har någon anhörig som kan hjälpa till. Vi kan hjälpa till med inköp av livsmedel och apoteksärenden. Vi kan också hjälpa till att hämta ut paket från postombud.

Ring till servicecenter om du vill ha hjälp med inköp.

Telefon: 08-580 285 00, tonval 1.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp