Innehåll

Så bekämpar vi invasiva växter

Just nu bekämpar vi den invasiva arten parkslide runtom i Järfälla. Har du ovälkomna gäster i din trädgård, som exempelvis blomsterlupin eller jättebalsamin? Läs här om hur du kan hantera dem.

Under sommaren arbetar vi med att klippa ner den invasiva arten parkslide. Parkslide sprider sig med rötter och vi nöter ut plantorna genom att skörda och sedan bränna de gröna delarna.

Har du ovälkomna gäster i din trädgård, som exempelvis blomsterlupin eller jättebalsamin?

Invasiva växter utgör ett hot mot den biologiska mångfalden genom att de konkurrerar ut växter i miljöer som de trivs i. Därför måste vi hjälpas åt att bekämpa dem.

Dina invasiva växter lämnar du på Görvälns återvinningscentral som har separata containers för invasiva växter.

Läs mer om invasiva växter

Mer om invasiva växter och var du lämnar dem på Sörabs webbsida

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp