Innehåll

Så efterlever vi pandemilagen tillsammans

Just nu gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.

Verksamheter är enligt den tillfälliga covid-19-lagen skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Läs mer om den tillfälliga covid-19-lagen hos Länsstyrelsen

Jag är kommuninvånare och är orolig över en verksamhet som jag tror inte följer restriktionerna

Mejla gärna direkt till pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Jag är verksamhetsutövare och har frågor kring pandemilagen

Läs mer hos Länsstyrelsen Eller mejla dina frågor till pandemilag.stockholm@lansstyrelsen.se

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp