Innehåll

Så kan Jakobsbergs centrala delar utvecklas

Vasaparken med Järfällas kommunhus i bakgrunden.

Vasaparken med Järfällas kommunhus i bakgrunden. Foto: Lars Hellman

Nu tas nästa steg i arbetet med planerna för ett nytt kommunhus och förändringar i Jakobsbergs centrum för ökad trygghet och trivsel.

Järfällahus förslag till ny lösning för kommunhus, där kommunen samlar sina administrativa verksamheter, studeras vidare i en fördjupad utredning, och bolaget får även i uppdrag att utreda möjligheten till rivning av de lägre delarna som sitter ihop med Posthuset.

Kommunens centrala administration i Jakobsberg är en viktig pusselbit för centrumutvecklingen när det gäller långsiktig planering av utbud, trygghet, trivsel m.m.

I oktober 2019 fattade kommunstyrelsen i Järfälla ett planerings- och inriktningsbeslut i projektet Detaljplan för Jakobsbergs centrum, inklusive medborgar- och kommunhus. Samtidigt beslutades också att en fördjupad analys skulle göras för att utreda förutsättningarna att placera ett nytt kommunhus i det geografiska läge som det nuvarande kommunhuset har (Vasaplatsen 11).

– Kommunens verksamhet i centrala Jakobsberg är viktig för centrumutvecklingen. När vi utreder frågan om nytt kommunhus ihop med planeringen av centrum stort får vi större möjligheter att göra något riktigt bra med Jakobsbergs centrala delar när det gäller trygghet, trivsel och underlag för service och butiker, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den 16 juni beslutade kommunfullmäktige att gå vidare vidare med en fördjupad utredning av nytt kommunhus, bland annat utifrån ändrade förutsättningar efter pandemin. Samtidigt får Järfällahus i uppdrag att utreda konsekvenser av en eventuell rivning av låghusdelarna intill Posthuset, detta för att skapa möjligheter till bättre flöden och trivsammare torgmiljö i centrum. En annan del som ska utredas vidare är hur tryggheten kan öka på gårdsytan mellan befintligt kommunhus och centrumanläggningen.

Nytt kommunhus

Järfällas kommunhus är i dag i dåligt skick, och planerat på ett sätt som försvårar effektivt nyttjande och effektiva arbetssätt. Ett nytt kommunhus ger kommunen möjlighet att samla administrativa verksamheter som idag finns utspridda i flera olika hus. Moderna lokaler ger bättre möjlighet till mer effektiva arbetssätt samt förutsättningar för en god arbetsmiljö, något som idag är ett problem i befintliga lokaler.

– Ett nytt kommunhus skulle ge oss möjlighet att bättre samordna kommunens centrala administration, skapa nya och mer effektiva arbetssätt samt i tider av hård konkurrens på arbetsmarknaden kunna bli en attraktivare arbetsgivare genom att skapa en god och inbjudande arbetsmiljö, säger Vesna Jovic, kommundirektör i Järfälla.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp